Dr. Patrick Vanderoost (P)

Dr. Patrick Vanderoost

Oprichter praktijk, huisarts sinds 1980, Co√∂rdinerend arts rusthuis Koning Albert

Dr. Sofie Vanderoost (S)

Dr. Sofie Vanderoost

Huisarts sinds 2008, schrijver 'Eerste Hulp Bij Kleine Kinderen', praktijkopleider

Dr. Sofie Grisez

Dr. Sofie Grisez

Huisarts sinds 2010

Dr. Lise Van Camp

Dr. Lise Van Camp

Huisarts sinds 2018, Kind en Gezin

Dr. Nick De Ryck

Huisarts sinds 2021, LEIF-arts

Dr. Amber Willemsen

Huisarts sinds 2023, Kind en Gezin, Co√∂rdinerend arts rusthuis Dilhome

Dr. Jill Vanthienen

Huisarts in opleiding sinds oktober 2023  

Dr. Lucienne De Smet

Dr. Luus De Smet

Oprichter praktijk, huisarts sinds 1980, bestuurslid huisartsenwachtpost Pageni, LEIF-arts, op pensioen sinds 1 januari 2021, praktijkondersteuner

Sandra Van Cutsem

Praktijkondersteuner sinds 2019

Viviane Demeulenaere

Praktijkondersteuner sinds januari 2023

Inge Seghers

Praktijkmanager sinds augustus 2023

Hilde De Paepe

Praktijkondersteuner sinds december 2023

Julie De Clercq

Verpleegkundige sinds april 2024

Rita Brackenier

Praktijkondersteuner sinds april 2024