Dr. Patrick Vanderoost (P)

Dr. Patrick Vanderoost

Oprichter praktijk, huisarts sinds 1980, Coördinerende arts rusthuis Koning AlbertDr. Sofie Vanderoost (S)

Dr. Sofie Vanderoost

Huisarts sinds 2008, schrijver 'Eerste Hulp Bij kleine Kinderen', praktijk opleider

Dr. Sofie Grisez

Dr. Sofie Grisez

Huisarts sinds 2010

Dr. Lise Van Camp

Dr. Lise Van Camp

Huisarts sinds 2018, Kind en Gezin

       Dr. Nick De Ryck

              Huisarts vanaf november 2021, LEIF-arts

       Dr. Julie De Vooght

              Huisarts vanaf oktober 2022, Kind en Gezin

 Dr. Amber Willemsen

   Huisarts in opleiding vanaf oktober 2022

Dr. Lucienne De Smet

Dr. Luus De Smet

Oprichter praktijk, huisarts sinds 1980, bestuurslid huisartsenwachtpost Pageni, LEIF-arts, op pensioen vanaf 1 jan 2021, praktijk ondersteuner

Vanessa Dhont

Praktijk ondersteuner sinds 2017

Sandra Van Cutsem

Praktijk ondersteuner december 2019