Welkom bij    
G R O E P S P R A K T I J K   S C H O R E N B O S

We zijn momenteel een hechte groep van 7 vaste huisartsen, 1 huisarts in opleiding en 3 praktijk ondersteuners die zorgkwaliteit nastreven.


Maak uw afspraak online of bel tussen 8u en 11u op 02 569 53 92.

Voor huisbezoeken belt u best voor 10u.


Indien u online geen afspraak vindt, bel ons even op. We voorzien dagelijks buffers voor acute consults.

Dagafspraken zijn raadplegingen die je pas de dag zelf kunt zien vanaf 7u 's morgens. Op die manier houdt de dokter plaats vrij voor acute zaken.Afspraak maken


Beluren

De artsen voorzien beluren voor de bespreking van resultaten. Het overzicht van de beluren kan u terugvinden in de rubriek ‘beluren’. Hou het telefonisch contact kort. Voor verschillende vragen of een gesprek, maakt u best een afspraak.


Voorschriften

Vraag voldoende voorschriften tijdens uw afspraak bij de arts. Wegens privacy bepalingen zijn we verplicht om hierop toe te zien, tenzij dit reeds anders is afgesproken met de arts.


Nieuwe patiënten

Op heden zijn we genoodzaakt een patiëntenstop in te lassen. In april 2024 zullen de artsen de situatie opnieuw evalueren.


Secretariaat

U kan bij het secretariaat telefonisch terecht via optie 1 vanaf 8u tem 12u en vanaf 14u tem 17u. Het secretariaat is bemand door verschillende personen die u zo goed mogelijk helpen.

We sluiten de deuren van de praktijk tussen 13u en 14u. Gelieve uw administratieve documenten op te halen in de voormiddag tussen 8u en 13u of in de namiddag tussen 14u en 17u.


Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers melden zich aan telefonisch bij het secretariaat of via mail eb.laadpehcspg@kjitkarp