Consultaties

De raadplegingen gebeuren enkel op afspraak. 
De arts heeft in zijn kabinet meer onderzoeksmogelijkheden en -materiaal dan bij u thuis. 
Tracht dan ook zoveel mogelijk op raadpleging te komen.

Wij proberen de wachttijden te beperken. Wij rekenen op uw geduld en begrip bij urgenties of consulten die extra tijd vergen dan oorspronkelijk verwacht. 


Medische noodsituaties hebben altijd voorrang!MaandagDinsdag WoensdagDonderdagVrijdag
Voormiddag

Patrick Vanderoost

Sofie Vanderoost

Sofie Grisez

Lise Van Camp

Julie De Vooght

Patrick Vanderoost

Sofie Vanderoost

Lise Van Camp

Nick De Ryck

Julie De Vooght

Sofie Grisez

Nick De Ryck

Amber Willemsen

Sofie Grisez

Lise Van Camp

Nick De Ryck

Julie De Vooght

Sofie Vanderoost

Sofie Grisez

Julie De Vooght

Amber Willemsen

Namiddag

Sofie Vanderoost

Sofie Grisez

Julie De Vooght

Nick De Ryck

Amber Willemsen

Sofie Vanderoost

Sofie Grisez

Lise Van Camp

Nick De Ryck

Julie De Vooght

Patrick Vanderoost

Sofie Grisez

Lise Van Camp

Nick De Ryck

Julie De Vooght

Amber Willemsen

Sofie Vanderoost

Sofie Grisez

Nick De Ryck

Amber Willemsen

Sofie Vanderoost

Lise Van Camp

Nick De Ryck

Julie De Vooght

Amber Willemsen


Huisbezoeken


Wij hebben in ons kabinet meer materiaal ter beschikking voor een kwaliteitsvolle zorg.
Bovendien geniet u van het verlaagde GMD-tarief en kunnen wij u een richtuur geven.


Indien dit niet mogelijk is door medische redenen, kan u tussen 8 en 10 u telefonisch een huisbezoek aanvragen. Vermeld dan duidelijk naam, adres en telefoonnummer van de zieke en een korte omschrijving van het probleem. 
Het is moeilijk om voor huisbezoeken een richtuur te geven. Wij plannen deze in op route of volgens dringendheid.

De huisbezoeken worden onderling verdeeld tussen de artsen naargelang agenda.


Enkel bezoeken omwille van chronische problematiek kunnen ingepland worden bij de gewenste arts.MaandagDinsdag WoensdagDonderdagVrijdag
Voormiddag

Nick De Ryck

Amber Willemsen

Sofie Grisez

Patrick Vanderoost

Lise Van Camp

Patrick Vanderoost

Julie De Vooght

Sofie Vanderoost

Patrick Vanderoost

Amber Willemsen


Lise Van Camp

Patrick Vanderoost

Nick De Ryck

Namiddag

Lise Van Camp

Patrick Vanderoost

Patrick Vanderoost

Julie De Vooght

Sofie Grisez

Patrick Vanderoost

Julie De Vooght

Patrick Vanderoost

Nick De Ryck

Amber Willemsen