Bloedafnames


Vanaf 8 april kan u op dinsdag- woensdag of donderdagvoormiddag in de praktijk terecht voor een bloedafname bij onze verpleegkundige Julie De Clercq.


Hiervoor kunnen 2 afspraken worden ingepland. De eerste consultatie nuchter voor de bloedafname (gratis) bij de verpleegkundige en een vervolgconsultatie bij uw behandelende arts in de loop van de week volgend op de bloedafname om de resultaten te bespreken en een klinisch nazicht te verrichten.


Een afspraak voor een bloedafname kan online gemaakt worden (lijst ‘verpleegkundige Julie’) of telefonisch door contact op te nemen met het secretariaat op 02/569 53 92 tussen 10u tot 12u of tussen 14u tot 17u.