Op volgende data zullen de artsen niet aanwezig zijn in de praktijk (omwille van vakantie, bijscholingen, cursussen,...)

Dr Vanderoost Patrick :   28/11/2019 tem 13/12/2019

Dr  De Smet Luus :    28/11/2019 tem 13/12/2019

Dr Grisez Sofie:    20/12/2019 tem 25/12/2019, 30/12/2019 en 31/12/2019

Dr  Vanderoost Sofie :  3/01/2020 tem 06/01/2020

Dr Van Camp Lise :   18/12/2019

Dr  Dings Annelien :

Dr De Ryck Nick : 27/01/2020 tem 31/01/2020
Uw huisarts....

 • behandelt en begeleidt mensen in alle levensfases
 • bekijkt je probleem in een bredere context en legt de link tussen psychische, fysische en sociale problematiek
 • helpt je bij grote en kleine ongemakken zoals griep, infecties, kwetsuren, sportletsels, snijwonden,  huidaandoeningen, hoofdpijn, ongevallen enz.
 • volgt je op bij chronische problemen zoals hoge bloeddruk, diabetes, allergie, hart- en longziekten, maagdarmziekten enz.
 • behandelt gynaecologische problemen en vragen zoals anticonceptie, uitstrijkjes, zwangerschap, infecties (SOA's), plaatsen spiraaltje en staafje, menopauzale klachten
 • volgt je pasgeborene en kinderen op, vaccineert ze en onderzoekt ze bij ziekte
 • doet aan preventie: vroegtijdige opsporing en preventieve onderzoeken (kanker, hart- en bloedvaten, bloedafnames, elektrocardiogram, spirometrie, diabetes, rookstop, opvolging dieet.)
 • geeft reisadvies en vaccinaties
 • doet kleine ingrepen (lepelwratjes, cryotherapie, ingegroeide nagel, drainage abces,.), snijdt oppervlakkige gezwelletjes weg, behandelt aambeien, verwijdert oorstoppen, verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig
 • begeleidt je met levens- en gezinsvragen, depressies, ..
 • begeleidt je aan het levenseinde
 • werkt nauw samen met verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, sociale diensten enz.
 • verwijst indien nodig door naar de geneesheer specialist
 • is de eerste opvang bij urgenties
 • staat open voor nieuwe inzichten en behandelingen
 • schoolt zich regelmatig bij
 • leidt toekomstige huisartsen opGlobaal Medisch dossier


Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens op één plaats. 
De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk worden bewaakt. Zo kunnen we bij verwijzing of bij briefing aan collega’s alle noodzakelijke informatie doorgeven. Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. 
Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts. 
Bovendien betaalt u, met een GMD, 30% minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.

Uw GMD wordt jaarlijks in orde gemaakt.
Wij zijn een groepspraktijk, waardoor uw GMD bij elke arts geldt. Het maakt dan ook niet uit wie het GMD voor u in orde maakt.

Een GMD+ (GMDplus) is een uitbreiding van het GMD voor patiënten van 45 tot 75 jaar en spitst zich toe op preventie.GMD+


Wat is mijn risico op hart- en vaatziekten? Wanneer moet ik me opnieuw laten inenten tegen tetanus? Is een preventief darmonderzoek nuttig voor mij? Leef ik gezond? Is het tijd voor een uitstrijkje? Of voor een screeningsmammografie?
Stel jij je ook vragen over je gezondheid?

In het kader van het GMD+ organiseren we een gestandaardiseerd preventief onderzoek.


Het GMDplus of GMD+ is een preventiemodule die toegevoegd wordt aan uw Globaal Medisch Dossier (GMD). 

Het is een instrument om op een meer systematische wijze aan ziektepreventie te doen en een geïndividualiseerd preventieplan op te stellen.

De overheid voorziet de mogelijkheid voor alle patiënten met een GMD en een leeftijd tussen 45 en 75 jaar (vanaf 1 januari van het jaar waarin u 45 jaar wordt tot 31 december van het jaar waarin u 75 jaar wordt) om gebruik te maken van deze uitbreiding van het GMD. 
Hierbij overlopen we samen een vooraf opgestelde vragenlijst die peilt naar risicofactoren voor verschillende gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten, borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker; alcohol-  en nicotinegebruik; tetanos- en pneumococcenvaccinatie, depressie…). Op basis van de antwoorden bepalen we welke preventieve onderzoeken of acties voor uw gezondheid zinvol kunnen zijn. We beroepen ons hiervoor op de meest recente wetenschappelijke gegevens betreffende gezondheidspromotie en ziektepreventie.

Werken aan preventie is niet nieuw. Reeds lange tijd geven we gezondheidsadviezen betreffende ziektepreventie (denk aan adviezen over het risico op hart- en bloedvataandoeningen, preventie van baarmoederhalskanker door uitstrijkjes...). Door echter op een meer systematische wijze hieraan te werken, verplichten we ons om niets over het hoofd te zien.

Het opstellen en opvolgen van uw preventieplan kan éénmaal per jaar gebeuren tijdens een aparte preventieraadpleging.
Plan deze raadpleging ook goed op voorhand in.