Op volgende data zullen de artsen niet aanwezig zijn in de praktijk (omwille van vakantie, bijscholingen, cursussen,...)

Dr Vanderoost Patrick : van 5 tem 9 augustus

Dr Vanderoost Sofie : van 22 juli tem 19 augustus

Dr Grisez Sofie : van 15 tem 26 juli en van 20 tem 26 augustus

Dr Van Camp Lise : van 5 tem 16 augustus

Dr De Ryck Nick : /

Dr Willemsen Amber : /

Dr Vanthienen Jill : van 22 tem 26 juli

Verpleegkundige Julie De Clercq : van 22 tem 31 juliWeekwacht en weekendwachten


 •  www.pageni.be.
  via het centrale oproepnummer 1733 kan men een afspraak maken of kan men een huisbezoek aanvragen voor mensen die zich echt niet kunnen verplaatsen naar de huisartsenwachtpost.

 • via 02 803 80 44 of 1733 tijdens de week


Uw huisarts....

 • behandelt en begeleidt mensen in alle levensfases
 • bekijkt je probleem in een bredere context en legt de link tussen psychische, fysische en sociale problematiek
 • helpt je bij grote en kleine ongemakken zoals griep, infecties, kwetsuren, sportletsels, snijwonden,  huidaandoeningen, hoofdpijn, ongevallen enz.
 • volgt je op bij chronische problemen zoals hoge bloeddruk, diabetes, allergie, hart- en longziekten, maagdarmziekten enz.
 • behandelt gynaecologische problemen en vragen zoals anticonceptie, uitstrijkjes, zwangerschap, infecties (SOA's), plaatsen spiraaltje en staafje, menopauzale klachten
 • volgt je pasgeborene en kinderen op, vaccineert ze en onderzoekt ze bij ziekte
 • doet aan preventie: vroegtijdige opsporing en preventieve onderzoeken (kanker, hart- en bloedvaten, bloedafnames, elektrocardiogram, spirometrie, diabetes, rookstop, opvolging dieet.)
 • geeft reisadvies en vaccinaties
 • doet kleine ingrepen (lepelwratjes, cryotherapie, ingegroeide nagel, drainage abces,.), snijdt oppervlakkige gezwelletjes weg, behandelt aambeien, verwijdert oorstoppen, verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig
 • begeleidt je met levens- en gezinsvragen, depressies, ..
 • begeleidt je aan het levenseinde
 • werkt nauw samen met verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, sociale diensten enz.
 • verwijst indien nodig door naar de geneesheer specialist
 • is de eerste opvang bij urgenties
 • staat open voor nieuwe inzichten en behandelingen
 • schoolt zich regelmatig bij
 • leidt toekomstige huisartsen opGlobaal Medisch dossier


Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens op één plaats. 
De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk worden bewaakt. Zo kunnen we bij verwijzing of bij briefing aan collega’s alle noodzakelijke informatie doorgeven. Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. 
Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts. 
Bovendien betaalt u, met een GMD, 30% minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.

Uw GMD wordt jaarlijks in orde gemaakt.
Wij zijn een groepspraktijk, waardoor uw GMD bij elke arts geldt. Het maakt dan ook niet uit wie het GMD voor u in orde maakt.


Conventie artsen


Als huisartsen algemene geneeskunde in
G R OE P S P R A K T I J K  S C H O R E N B O S werken we niet geconventioneerd. We kunnen ereloonsupplementen aanrekenen.

De Huisarts In Opleiding (haio) werkt wel volgens de conventietarieven.


Wat betekent conventionering?


Om iedereen kwaliteitsvolle en betaalbare zorg te bieden, sluiten de ziekenfondsen een akkoord met de artsen over de tarieven. Artsen zijn niet verplicht om dit akkoord te aanvaarden, maar moeten wel kiezen. Dit noemen we hun ‘conventiestatuut’.


 • Een geconventioneerde arts respecteert de officiële tarieven en rekent geen ereloonsupplementen aan*.
 • Een gedeeltelijk geconventioneerde arts respecteert de officiële tarieven gedeeltelijk, nl. op bepaalde tijdstippen (op sommige dagen of bepaalde uren van de dag) of op bepaalde plaatsen (vb. privékabinet of ziekenhuis).
 • Een niet-geconventioneerde arts bepaalt zijn tarieven vrij en kan eventueel ereloonsupplementen vragen.


*Uitzondering: als u bijzondere eisen stelt, kan een geconventioneerde arts, of een gedeeltelijk geconventioneerde arts op momenten dat hij geconventioneerd is, toch ereloonsupplementen aanrekenen, op voorwaarde dat hij u hierover informeert.