04/04/2024

Beste patiënt, 

Vanaf 8 april verwelkomen we verpleegkundige Julie De Clercq in onze praktijk. Julie zal op dinsdag- en woensdagvoormiddag en op donderdag simultaan werken met de artsen. Dit betekent dat u voortaan ook terecht kan bij haar om een afspraak te boeken online op de agenda (« Verpleegkundige Julie ») of telefonisch en dit, voor volgende consultaties :

 • Bloedafname (preventief, opvolging nierziekte, suikerziekte of medicatie monitoring)
 • Wondzorg
 • Reisvaccinaties
 • Verwijderen draadjes en nietjes
 • Electrocardiogram (ECG)
 • Het behandelen van wratjes
 • Preoperatief onderzoek (bloedafname + ECG)
 • Verzekeringsonderzoek (fysiek onderzoek)
 • Gynaecologisch preventief onderzoek (uitstrijkje)

Deze lijst is niet limitatief, in samenspraak met de arts kan u ook voor andere zaken op consultatie bij de verpleegkundige.


Vanaf 15 april verwelkomen we Rita Brackenier aan het onthaal in onze praktijk.

We kijken uit naar de fijne samenwerking met onze nieuwe collega’s.


Evaluatie patiëntenstop

Omwille van het gekende huisartsentekort in de regio, blijven we genoodzaakt te werken met een patiëntenstop.

Wie kan wél terecht?

 • Personen die naar Schepdaal zijn verhuisd en hier nog geen huisarts hebben.
 • Personen wiens inwonende gezinsleden reeds patiënt zijn in onze praktijk.

Patiënten wiens huisarts op pensioen gaat, verzoeken we ons een mail te sturen met vermelding van de naam, het adres, het telefoonnummer en de samenstelling van het gezin (naam, voornaam en geboortedatum). 

Enkel bij zeer dringende gevallen zullen we, net als alle andere artsen van Dilbeek, klaar staan om patiënten in nood te helpen.

We danken u voor uw begrip.

Groepspraktijk Schorenbos

------------------------------------------------------

Cher patient, 

A partir du 8 avril nous accueillons l’infirmière Julie De Clercq dans notre cabinet. Julie travaillera en simultané avec nos médecins le mardi et mercredi matin ainsi que le jeudi.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur l’agenda de Julie (« Verpleegkundige Julie ») ou par téléphone. Vous pouvez la consulter pour les sujets suivants:

 • Prise de sang (préventive, suivi des maladies rénales, du diabète ou surveillance médicamenteuse)
 • Soins des plaies
 • Vaccinations de voyages
 • Retrait des fils et agrafes
 • Électrocardiogramme (ECG)
 • Traitement des verrues
 • Examen préopératoire (prise de sang + ECG)
 • Examen pour dossier d’assurances
 • Examen gynécologique préventif (frottis)

Cette liste n'est pas exhaustive, en concertation avec votre médecin, vous pouvez également consulter l'infirmière pour d'autres questions.


Nous souhaitons également la bienvenue à notre nouvelle collègue Rita Brackenier qui nous rejoindra le 15 avril prochain à l’accueil.


Qu’en est-il du refus de nouveaux patients?

En raison du manque de médecins généralistes dans la région et de la charge de travail élevée que cela amène, nous nous voyons obligé de maintenir un arrêt de nouveaux patients. 

Seront encore acceptés comme nouveaux patients:

 • Les personnes déménageant à Schepdaal et n’ayant pas de médecin de famille dans la région.
 • Les membres de famille d’un patient habituel et habitant à la même adresse.

Aux patients dont le médecin généraliste arrête ses activités nous demandons de nous adresser un e-mail avec mention de leur nom, adresse, numéro de téléphone, composition familiale (nom, prénom, date de naissance).

En cas d’urgence nous restons bien évidemment, tout comme les autres médecins de Dilbeek, à disposition de toute personne qui aurait besoin de soins.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Groepspraktijk Schorenbos
11/01/2024

Beste patiënt,

We wensen u een gezond en voorspoedig 2024 !


Belangrijke mededeling bij het inboeken van een online afspraak ziek consult

Vanaf 8 januari worden de afspraken voor patiënten met infecties zoveel mogelijk gegroepeerd in blokken tussen 10u en 12u30, tussen 15u en 16u45 en maandagavond tussen 18u en 20u.

Deze blokken met de vermelding “ziek consult” komen vrij om 16u de dag voor het consult en afspraken kunnen online worden ingeboekt door patiënten met volgende klachten: koorts, hoesten, ademhalingsklachten, keelpijn, spierpijn, diarree en braken.

Hiervoor kiest u in het keuzemenu voor “ziek consult” en vermeldt u de reden van uw afspraak.

Bij hun bezoek aan de praktijk verzoeken we deze patiënten om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te bewaren.   

Patiënten die niet komen voor een acute infectie kunnen online een afspraak inplannen op een “normale consultatie” met vermelding van de reden voor het consult.

We danken u voor uw begrip bij deze tijdelijke maatregelen.

***

Christelle Van Holder heeft onze praktijk eind december verlaten. Hilde De Paepe en Viviane Demeulenaere zullen jullie voortaan welkom heten aan het onthaal.

Met vriendelijke groeten

Groepspraktijk Schorenbos

-------------------

Cher patient,

Meilleurs vœux pour une excellente année et une bonne santé !


Avis important par rapport à la prise de rendez-vous en ligne.

Depuis le 8 janvier nous regroupons autant que possible les rendez-vous pour les patients atteints d’infections entre 10h et 12h30 ainsi qu’entre 15h et 16h45, ou encore le lundi soir entre 18h et 20h.

Ces plages horaires, désignées comme “ziek consult”, seront ouvertes la veille de la consultation à partir de 16h, et les rendez-vous peuvent être pris en ligne par les patients présentant les symptômes suivants: fièvre, toux, problèmes respiratoires, maux de gorge, douleurs musculaires, diarrhée et vomissements.

Pour ce faire vous sélectionnez dans le menu "ziek consult" et vous indiquez les symptômes dont vous souffrez.

Lors de leur visite au cabinet, nous demandons à ces patients de porter un masque buccal et de maintenir une distance suffisante.

Les patients qui désirent un rendez-vous pour toute autre raison qu’une infection aiguë, peuvent prendre rendez-vous en ligne pour une consultation normale en spécifiant la raison de la consultation.

Nous vous remercions de votre compréhension pour l’application de ces mesures temporaires.

***

Christelle Van Holder a quitté notre cabinet médical fin décembre.  Désormais Hilde De Paepe et Viviane Demeulenaere vous accueilleront à la réception.


Cordialement,02/11/2023

Beste patiënten,
Op heden zijn we genoodzaakt een patiëntenstop in te lassen. De aanvraag voor nieuwe patiënten is enorm groot en het is voor ons belangrijk onze huidige patiënten op een correcte manier te blijven opvolgen. Enkel bij zeer dringende gevallen zullen we, net als alle andere artsen van Dilbeek, klaar staan om patiënten in nood te helpen. In april 2024 zullen de artsen de situatie opnieuw evalueren.

Dank u voor uw begrip.

******************************************************

Chers patients,

En ce moment nous ne pouvons donner suite aux demandes de nouveaux patients de rejoindre notre cabinet médical. C’est en effet dans un souci de pouvoir garantir les meilleurs soins et un suivi correct de nos patients, que nous nous voyons dans l’obligation de prendre cette décision. En cas de nécessité nous restons, tout comme les autres médecins de Dilbeek, à disposition de toute personne qui aurait besoin de soins urgents. En avril 2024, l’équipe de médecins réévaluera la situation.

Nous vous remercions pour votre compréhension.